Вашият доверен домейн

В EURid, организацията с нестопанска цел, която управлява домейните от най-високо ниво .eu и .ею, ние не само се стремим към съвършенство, ние го изживяваме.

От самото начало ние работим за изграждането на доверено онлайн пространство, което позволява възможност за себеизразяване и просперитет за бизнес развитието.

Доверието е нашето кредо

За нас, опорните точки на доверието са прозрачността и отчетността. За тази цел искаме да се уверим, че лицето зад определено име на домейн е едновременно оповестено и действително, както и че практиките за злоупотреба с домейн имена са изкоренени преди да причинят вреда на други страни.

Качество на WHOIS

Нашата WHOIS система за качество е създадена с цел да провери допустимостта на данните на регистранта в опит да изкорени неверни регистрации, които могат да бъдат създадени с цел злоупотреба.

Алгоритми за предвиждане

Чрез употребата на исторически данни и самообучаващи се алгоритми, работим в насока за предвиждане още при регистрацията дали съответно име на домейн може да бъде използвано с цел злоупотреба. Правим това в опит преди всичко да предотвратим тези злонамерени домейн имена да бъдат регистрирани.

Сътрудничетво с Европол и EUIPO

С фокус върху борбата с киберпрестъпността в нашата общност от домейн имена, нашето сътрудничество в Европол се обуславя от обмен на статистически данни и тенденции, отнасящи се до кибер престъпни дейности, както и от ангажимента за съдействие по проекти, свързани с киберпрестъпността.

Като допълнителна мярка за по-ефективна защита на Вашата търговска марка, ние си сътрудничим с EUIPO (Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост), за да бъде предложена система за уведомяване на търговски запазени марки, която ще информира всеки притежател на запазена марка, в случай че някой регистрира име на домейн с нашите домейн разширения, което е подобно на тяхната запазена марка.

Обезпечаване на достъп до информацията

Вярваме, че информационната сигурност е основен градивен елемент на нашия бизнес. За да се справим с информационната сигурност по структуриран начин, както в техническите операции, така и при бизнес процесите, ние избрахме стандарта за сигурност ISO 27001. Номерът на нашия сертификат е IS 599234 и е издаден от BSI.

Сигурността е във Вашите ръце

Предоставяме на Вас и Вашия регистратор средства, които да подсигурят Вашето онлайн присъствие и да защитят вашата марка.

DNSSEC

С помощта на Вашия регистратор, можете да активирате протокола DNSSEC (Domain Name System Security Extensions), който може да намали шанса на посетителите да попаднат на нелегитимен уебсайт, докато се опитват да намерят Вашия уебсайт.

Registry Lock - Блокиране на име на домейн от Регистъра

За да подсигурите, че Вашето име на домейн няма да стане жертва на непредвидени промени, които може да доведат до неговото заличаване или трансфер, може да поискате от Вашия регистратор да активира нашата услуга Registry Lock - Блокиране на име на домейн от Регистъра, която позволява само на определени представители на Вашия регистратор да извършват дейности върху Вашето име на домейн.

WHOIS Услуга

Чрез нашата WHOIS платформа можете да разгледате различни аспекти, свързани с Вашето име на домейн, включително, но не само, други .eu, .ею и .com имена на домейни, които съдържат забележителни прилики с Вашето име на домейн. Въз основа на резултатите, ако установите, че някой нарушава Вашите права по интелектуална собственост, можете да оспорите регистрацията на име на домейн чрез нашата бърза и достъпна процедура за „Извънсъдебно решаване на спорове“.

Изразете своята идентичност

Вашето име на домейн може да съдържа знаци от азбуката на всеки официален език в ЕС, предоставяйки Ви възможността да се отличите напълно онлайн.

Споделете своята история

Притежателите на нашите домейн имена са гръбнака на нашата организация и никога не спират да ни изумяват. Чрез тяхната смислена работа и интуиция за иновация те спомогнаха Европа да се отличи по отношение на онлайн комуникацията.

Успехът е двупосочна улица! Именно затова се стремим да изградим стабилни взаимоотношения с притежателите на нашите европейски домейн имена. Заедно, можем да постигнем невъзможното.


Под светлината на прожекторите

Участвайте в нашите годишни награди Web Awards, за да спечелите и да популяризирате Вашия уебсайт сред широката публика.

2019 .eu Web Awards

Какво чакате?

Присъединете се към нашата общност, за да откриете свят, пълен с възможности!