Doména, které můžete věřit

Ve sdružení EURid, neziskové organizaci, která spravuje domény nejvyšší úrovně .eu a .ею, máme stále na zřeteli dokonalost.

Od začátku budujeme důvěryhodný prostor na Internetu, který umožní sebevyjádření a rozvoj podnikání.

Důvěra na prvním místě

Pro nás jsou klíčovými aspekty důvěry transparentnost a odpovědnost. Za tím účelem chceme mít jistotu, že osoba stojící za konkrétním doménovým jménem je známá a skutečná a že případné zneužívající jednání je zastaveno dříve, než může poškodit ostatní.

Kvalita databáze WHOIS

Náš systém kontroly kvality WHOIS byl navržen tak, aby umožnil validaci registračních údajů za účelem eliminace případné zneužívající registrace.

Předvídající algoritmy

Pomocí historických dat a samoučících algoritmů pracujeme na tom, abychom mohli již při registraci předvídat, zda doménové jméno může nebo nemůže být využito zneužívajícím způsobem. Cílem je zabránit, aby taková doménová jména byla vůbec zaregistrována.

Spolupráce s Europolem and EUIPO

V oblasti boje s kyberzločinem v rámci naší doménové komunity spolupracujeme s Europolem formou výměny statistických údajů a identifikace trendů vedoucích ke kyberzločinu a také formou spolupráce na souvisejících projektech.

Navíc spolupracujeme s organizací EUIPO na systému notifikace držitelů ochranných známek v případě, kdy si někdo zaregistruje doménové jméno s našimi koncovkami, které je shodné s jejich stávající ochrannou známkou.

Zabezpečení informací

Věříme, že informační bezpečnost je základním stavebním kamenem naší činnosti. Abychom řešili informační bezpečnost strukturovaným způsobem jak v oblasti technických tak obchodních činností, rozhodli jsme se pro bezpečnostní standard ISO 27001. BSI vydala náš certifikát číslo IS 599234.

Nástroje k zabezpečení

Vy i Váš registrátor máte k dispozici nástroje k zabezpečení Vaší prezentace na Internetu a k ochraně Vaší značky.

DNSSEC

Za pomoci Vašeho registrátora si můžete zapnout DNSSEC (Domain Name System Security Extensions), který pomůže snížit riziko, že návštěvníci, kteří hledají Váš web, skončí na nesprávných stránkách.

Uzamčení doménového jména rejstříkem

Abyste si mohli být jisti, že se Vaše doménové jméno nestane obětí případných neúmyslných změn, které by mohly vést v jeho vymazání nebo převodu, můžete požádat registrátora o aktivaci služby Uzamčení doménového jména rejstříkem. V tom případě mohou operace na Vašem doménovém jménu provádět u Vašeho registrátora pouze určené osoby.

Služba WHOIS

Prostřednictvím naší platformy WHOIS si můžete prohlédnout různé aspekty spojené s Vaším doménovým jménem včetně jiných doménových jmen .eu, .ею a .com, které jsou velice podobné Vašemu. Pokud na základě výsledků zjistíte, že někdo zasahuje do Vašich práv duševního vlastnictví, můžete zahájit spor prostřednictvím dostupné procedury Alternativního řešení doménových sporů.

Vyjádřete svoji identitu

Vaše doménové jméno může obsahovat znaky z písem všech abeced oficiálních jazyků EU, čímž poskytuje možnost svému držiteli se na Internetu plně vyjádřit.

Podělte se o Váš příběh

Držitelé jsou pevnou základnou celé organizace i se svými inspirativními příběhy. Díky své obdivuhodné práci a smyslu pro inovace zviditelňují Evropu co v oblasti internetové komunikace.

Úspěch je dvousměrný, proto se snažíme budovat pevný vztah s držiteli doménových jmen. Společně jsme silnější.


Ve světle reflektorů

Zkuste uspět v naší každoroční soutěži o nejlepší weby Web Awards a představte svůj web širokému publiku.

Soutěž .eu Web Awards 2019

Stále váháte?

Přidejte se k nám a objevte svět plný příležitostí!