Doména, ktorej môžeš dôverovať

V neziskovej organizácii EURid, ktorá spravuje register národnej domény najvyššej úrovne .eu. a .ею, sa nielen snažíme o výnimočnosť, ale žijeme ňou.

Od začiatku sa snažíme vytvoriť dôveryhodný a bezpečný online priestor, ktorý umožní rozvoj podnikania.

Dôveryhodnosť je našou základnou hodnotou

Pre nás dôvera znamená transparentnosť a zodpovednosť. Práve preto chceme zaistiť, aby totožnosť držiteľa domény bola známa a pravdivá, aby prípadné zneužitie sa mohlo zastaviť ešte než spôsobí škodu iným.

WHOIS kvalita údajov

Náš WHOIS systém kontroly kvality bol navrhnutý tak, aby vyhodnotil správnosť údajov žiadateľa o registráciu v snahe odstrániť nepravdivé informácie, ktoré by mohli byť zneužité.

Prediktívne algoritmy

Na základe použitia historických údajov a algoritmov sa snažíme už v čase registrácie predvídať pravdepodobnosť zneužitia doménového mena, aby sme takto zabránili registrácii doménových mien so zločinným alebo podvodným úmyslom.

Spolupráca s Europolom a EUIPO

Zameriavame sa na boj proti počítačovej kriminalite. Naša spolupráca s Europolom sa týka výmeny štatistických údajov a trendov týkajúcich sa počítačovej kriminality a záväzku spolupracovať na projektoch súvisiacich s počítačovou kriminalitou.

Aby sme mohli lepšie ochrániť vašu značku, v spolupráci s EUIPO ponúkame systém, ktorý oznámi držiteľovi ochrannej známky, keď niekto zaregistruje doménové meno s našou koncovkou, ktoré je identické s ich ochrannou známkou.

Zabezpečenie informácií

Sme presvedčení o tom, že informačná bezpečnosť je základným stavebným kameňom nášho podnikania. Aby sme štruktúrovaným spôsobom zvládli informačnú bezpečnosť v našich technických operáciách a tiež v rámci podnikových procesov, rozhodli sme sa postupovať podľa bezpečnostnej normy ISO 27001. BSI nám vydala certifikát pod číslom IS 599234.

Bezpečnosť vo Vašich rukách

Poskytujeme vám a vášmu registrátorovi nástroje na zabezpečenie vašej prítomnosti na internete a ochranu vašej značky.

DNSSEC

S pomocou svojho registrátora môžete aktivovať DNSSEC (Domain Name System Security Extensions), ktorý pomôže znížiť riziko, že návštevníci, ktorí hľadajú váš web, skončia na nesprávnych stránkach.

Registry Lock

Služba Registry Lock je určená na zníženie potenciálu neúmyselných zmien, odstránení alebo transferov. Môžete požiadať vášho registrátora, aby aktivoval túto službu, ktorá oprávňuje iba vymenované osoby u vášho registrátora vykonávať operácie súvisiace s vašim doménovým menom.

WHOIS služba

Prostredníctvom našej platformy WHOIS uvidíte veľa rôznych aspektov súvisiacich s vaším doménovým menom, vrátane, iných domén s koncovkou .eu, .ею a .com, ktoré sú veľmi podobné vašej doméne. Ak na základe výsledkov zistíte, že niekto zasahuje do vašich IP práv, môžete zahájiť konanie ADR - Alternatívne riešenie sporu - ktoré je vo všeobecnosti rýchlejšie, pohodlnejšie a dostupnejšie ako riadny súd.

Vyjadrite svoju identitu

Vaše doménové meno môže obsahovať znaky z ktoréhokoľvek písma úradného jazyka EÚ, čím poskytuje možnosť svojmu držiteľovi vyjadriť sa na Internete bez jazykových bariér.

Podeľte sa o Váš príbeh

Držitelia sú pevnou základňou celej organizácie aj so svojimi inšpiratívnymi príbehmi. Vďaka ich obdivuhodnej práce a zmyslu pre inováciu zviditeľňujeme Európu v oblasti internetovej komunikácie.

Úspech je obojsmerný, preto sa snažíme budovať pevný vzťah s držiteľmi doménových mien. Spoločne sme silnejší.


V svetle reflektorov

Zapojte sa do našej každoročnej súťaže Web Awards a predstavte svoj web širokému publiku.

2019 .eu Web Awards

Ešte stále váhate?

Pridajte sa k nám a objavte svet plný príležitostí!